Općina Jajce

Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

web grbOpćine Jajce objavljuje JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije. PREDMET PRODAJE: Općina Jajce prodaje nekretninu označenu kao k.č.broj: 1199/18 površine 12.043,00 m2, upisana u zk.ul.broj: 2703 k.o. Jajce, po katastarskom podacima zemljište označeno kao k.č.broj 1673/12 u površini od 12.043,00 m2 upisana u p.l.broj: 1786 k.o. Jajce I, posjed i vlasništvo Općine Jajce, na kojoj se nalazi zgrada sa pratećim objektima koji se nakon prodaje imaju srušiti, a radi izgradnje poslovnog objekta – tržnog centra. JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE

Delegacija Općine Jajce u posjeti Gradu Zagrebu

zagreb3Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa saradnicima, primio je delegaciju Općine Jajce predvođenu načelnikom Edinom Hozanom. Na sastanku održanom juče u Gradskoj upravi razgovaralo se o projektima vezanima uz razvoj turizma, zaštitu i valorizaciju kulturno-povijesne baštine, a razgovaralo se i o iskustvu Grada Zagreba u korištenju sredstava iz evropskih fondova.

Opširnije...

Prijave za poticaje u poljoprivredi SBK/KSB

maline4Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Jajce da je Vlada Srednjobosanskog kantona na svojoj 20. sjednici, održanoj 11.02.2016. godine usvojila Program i kriterije utroška sredstava iz budžeta/proračuna SBK/KSB  za poticaje u poljoprivredi u 2016. godini.
 
Novčani poticaji se odnose na:

Opširnije...

Preporuka za voćare

poljoprivredaNa prostoru općine Jajce, ovisno o mikrolokaciji i sorti, jabuka se nalazi u fazi crvenog pupa, te preporučujemo provedbu mjera zaštite od jabučnog cvjetojeda, što se posebno odnosi na nasade u blizini šume ili zapuštenih površina. Najavljene padavine, sa povoljnim temperaturnim uvjetima stvorit će uvjete za infekciju i razvoj bolesti čađave krastavosti jabuke i pepelnice jabuke, te preporučujemo provedbu preventivnih mjera zaštite.

Opširnije...

Upozorenje kod paljenja vatre

pozariTokom proteklih godina, u proljetnim mjesecima, registrovano je povećanje broja požara na otvorenom. Najveći broj  ovih požara prouzrokovan je  nesavjesnim paljenjem vatre pri spaljivanju korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka   prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru. Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim vodovima i ne smije ugroziti odvijanje saobraćaja  stvaranjem dimnih zavjesa.

Opširnije...

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti