Općina Jajce

Javni konkursi za izbor članova Skupštine JP i Upravnih odbora JU i JZU

web grbKomisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje Javne konkurse za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojema je osnivač općina Jajce, članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce i članova upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce. JAVNE KONKURSE možete preuzeti u nastavku.

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE
 
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE
 
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce preuzmite OVDJE
 

Javni poziv za uvid u Glavni projekat

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje J A V N I P O Z I V za uvid u Glavni projekat radi izjašnjenja u procesu izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju stambenog objekta u naselju Vinac po zahtjevu Amela (Mirsada) Osmića. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
 

Javni poziv za uvid u Idejni projekat

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje 
 
J A V N I  P O Z I V
za uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja
 
1. Pozivamo jedinicu lokalne samouprave, kao i vlasnike ili posjednike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, kao i vlasnike i posjednike i nositelje stvarnih prava na nekretnini  koja neposredno graniči ili se nalaze u  neposrednoj blizini lokacije na kojoj su predviđeni radovi na polaganju SN kabla, kao i postavljanje MBTS „Tržnica“ na parceli označenoj kao k.p. br. 1673/13, p.l. br. 1786 k.o. Jajce I, a prema tehničkom rješenju u Idejnom projektu, da izvrše uvid u Idejni projekat „MBTS 10(20)/0.4 kV, 400 kVA „Tržnica“ sa SN kabelskim priključkom“ za koje je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti investitoru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.
 
2. Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 05.10.2018. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u zgradi Općine Jajce (kancelarija br. 47).
 
3. Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku.
 
4. Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u Idejni projekat u određenom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te ista iz tog razloga ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak  izdavanja urbanističke saglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/14).

JAVNI POZIV za finansiranje biznisa mladih

web grbNa osnovu člana 39. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce“ br. 3/08), Odluke općinskog Vijeća o samozapošljavanju mladih na osnovu najbolje poslovne ideje br. 01-01-6-7251/15 od 26.11.2015 godine („Službene novine općine Jajce“ br. 6/15) i Ugovora br: 02-49-5339/18 koji je Općina Jajce sklopila sa Institutom za razvoj mladih KULT, Općinski načelnik objavljuje  JAVNI POZIV  za finansiranje biznisa mladih. 

JAVNI POZIV  za finansiranje biznisa mladih preuzmite OVDJE

PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite OVDJE 

Javni poziv na uvid u idejne projekte

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje J A V N I P O Z I V na uvid u:

Idejni projekat priključnog 10(20) kV dalekovoda „Deponija“ i stupne transformatorske stanice 10 (20)0,4 kV 160kVA, za koji je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE

Idejni projekat „Kabliranje objekata TC Bingo i Hotel Turist“, općina Jajce, za koji je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti investitoru BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Javni pozivi