Općina Jajce

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

web grbNa osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općine i gradova ( „Službene novine FBiH“, broj 17/14), člana 5, 6, i 7. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jajce („Službene novine općine Jajce“, broj 1/18), Općinski načelnik općine Jajce objavljuje: JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije 
 
 
 
 

JAVNI POZIV za odabir banke - kreditna linija subvencioniranja kamata za prvo stambeno zbrinjavanje

web grbNa osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce(„Službene novine Općine Jajce“ br. 3/08) , Odluke o kreditnoj liniji i visini sredstava za sufinansiranje kamata za stambene kredite br. 01-01-6-3729/18 od 24.05.2018. godine te člana 47. Odluke o izvršenju Budžeta/ Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu, broj: 01-01-6-725/18 od 31.01.2018. godine, Općina Jajce, o b j a v lj u j e:  JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Jajce za stambene kredite
 
JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
 
PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite OVDJE
 
 
 

Javni pozivi za uvid

web grbSlužba urbanizma/graditeljstva, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce raspisuje JAVNE POZIVE za uvid radi izjašnjenja u sljedećim predmeti

JAVNI POZIV SUNČANA LIVADA

JAVNI POZIV SEDIN HADžIĆ

JAVNI POZIV ADIN HADžIĆ

JAVNI POZIV FUAD ZJAJO

JAVNI POZIV MARA ČOVIĆ

 

 

 

JAVNI POZIVI ZA UVID RADI IZJAŠNJENJA

web grbSlužba urbanizma/graditeljstva, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce raspisuje JAVNE POZIVE za uvid radi izjašnjenja u sljedećim predmetima:

JAVNI POZIV BOŠKO BARIŠIĆ

JAVNI POZIV IZET IMAMOVIĆ

JAVNI POZIV ENIZ BULJUBAŠIĆ

JAVNI POZIV DRAGO GAVRIĆ

JAVNI POZIV MIRZA MADžO

JAVNI POZIV BRANKA I ŽIVORAD STANKOVIĆ

Javni pozivi Općine Jajce za prijavu projekata za NVO i MLADE za 2018. godinu

web grbOpćina Jajce raspisuje JAVNI POZIV za prijavu projekata namijenjenih neprofitnim organizacijama–udruženjima građana koji su planirani za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu i JAVNI POZIV za prijavu projekata namijenjenih za mlade koji su planirani za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu. Javni poziv je otvoren do 4.5.2018. godine. Javne pozive i prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE: 

JAVNI POZIV MLADI

JAVNI POZIV NVO

PRIJAVNI OBRAZAC

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Javni pozivi