Općina Jajce

JAVNI POZIV za finansiranje biznisa mladih

web grbNa osnovu člana 39. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce“ br. 3/08), Odluke općinskog Vijeća o samozapošljavanju mladih na osnovu najbolje poslovne ideje br. 01-01-6-7251/15 od 26.11.2015 godine („Službene novine općine Jajce“ br. 6/15) i Ugovora br: 02-49-5339/18 koji je Općina Jajce sklopila sa Institutom za razvoj mladih KULT, Općinski načelnik objavljuje  JAVNI POZIV  za finansiranje biznisa mladih. 

JAVNI POZIV  za finansiranje biznisa mladih preuzmite OVDJE

PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite OVDJE 

IZJAVE preuzmite OVDJE i OVDJE

Javni poziv za uvid u Idejni projekat

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje 
 
J A V N I  P O Z I V
za uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja
 
1. Pozivamo jedinicu lokalne samouprave, kao i vlasnike ili posjednike nekretnine i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, kao i vlasnike i posjednike i nositelje stvarnih prava na nekretnini  koja neposredno graniči ili se nalaze u  neposrednoj blizini lokacije na kojoj su predviđeni radovi na polaganju SN kabla, kao i postavljanje MBTS „Tržnica“ na parceli označenoj kao k.p. br. 1673/13, p.l. br. 1786 k.o. Jajce I, a prema tehničkom rješenju u Idejnom projektu, da izvrše uvid u Idejni projekat „MBTS 10(20)/0.4 kV, 400 kVA „Tržnica“ sa SN kabelskim priključkom“ za koje je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti investitoru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.
 
2. Uvid se može izvršiti lično ili putem punomoćnika dana 05.10.2018. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u zgradi Općine Jajce (kancelarija br. 47).
 
3. Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku.
 
4. Ako stranke u postupku ne pristupe uvidu u Idejni projekat u određenom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u Idejni projekat, te ista iz tog razloga ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak  izdavanja urbanističke saglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine SBK/KSB“ broj: 11/14).

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

web grbNa osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općine i gradova ( „Službene novine FBiH“, broj 17/14), člana 5, 6, i 7. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jajce („Službene novine općine Jajce“, broj 1/18), Općinski načelnik općine Jajce objavljuje: JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije 
 
 
 
 

Javni poziv na uvid u idejne projekte

web grbSlužba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova raspisuje J A V N I P O Z I V na uvid u:

Idejni projekat priključnog 10(20) kV dalekovoda „Deponija“ i stupne transformatorske stanice 10 (20)0,4 kV 160kVA, za koji je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE

Idejni projekat „Kabliranje objekata TC Bingo i Hotel Turist“, općina Jajce, za koji je pred ovom Službom pokrenut postupak izdavanja urbanističke saglasnosti investitoru BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik. JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
 

JAVNI POZIV za odabir banke - kreditna linija subvencioniranja kamata za prvo stambeno zbrinjavanje

web grbNa osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce(„Službene novine Općine Jajce“ br. 3/08) , Odluke o kreditnoj liniji i visini sredstava za sufinansiranje kamata za stambene kredite br. 01-01-6-3729/18 od 24.05.2018. godine te člana 47. Odluke o izvršenju Budžeta/ Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu, broj: 01-01-6-725/18 od 31.01.2018. godine, Općina Jajce, o b j a v lj u j e:  JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Jajce za stambene kredite
 
JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
 
PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite OVDJE
 
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Javni pozivi