Općina Jajce

Javni konkurs za izbor članova Skupštine JKP ViK i JKP ČiZ

web grbKomisija za izbor  u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje  JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojem je osnivač općina Jajce, i to: JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce  i JKP“Čistoća i zelenilo“ d.o.o.Jajce. Javni konkurs preuzmite ispod teksta.
 

Javni konkurs za davanje javnih površina u zakup u svrhu postavljanje kioska

web grbOpćina Jajce raspisuje  JAVNI KONKURS za davanje javnih površina u zakup na području Općine Jajce u svrhu postavljanja kioska. Javni konkurs preuzmite ispod teksta.

Konkurs za davanje javnih površina u zakup u svrhu postavljanje kioska

Javni konkurs za izbor članova Skupštine JP RTV Jajce

web grbKomisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje 
 
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Skupštine javnog preduzeća kojem je osnivač općina Jajce, i to:
 
1 .JP „Radio televizija Jajce“ d.o.o. Jajce ............................................7 članova Skupštine
 
 

Odluku o poništenju Javnog konkursa za davanje javne površine u zakup

web grbNa osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH i člana 46. i 98. Statuta Općine Jajce, a u vezi objavljenog Javnog konkursa broj:05-23-21-3432/19 od 14.6.2019. godine Općinski načelnik donosi Odluku o poništenju Javnog konkursa za davanje javne površine u zakup. Odluku preuzmite ispod teksta.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA DAVANJE JAVNE POVRŠINE U ZAKUP

Javni oglas za prijem namještenika

web grbNa osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 49/05) Općinski načelnik objavljuje
 
J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos u 
Općini Jajce na neodređeno vrijeme
 
Vrši se popuna radnih mjesta namještenika u Općini Jajce na neodređeno vrijeme na slijedećim pozicijama:
 
     01.  Viši samostalni referent za obračune i službene evidencije za boračko-invalidsku zaštitu u Službi opće uprave i društvenih djelatnosti ......................................1 izvršilac
 
JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi