Općina Jajce

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce

 
web grb
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH ", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 6. Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine javnih preduzeća („Službene novine Općine Jajce“, broj: 2/13), Zaključka Općinskog vijeća Jajce broj: 01-01-6-740/18 od 31.01.2018. godine i Zaključka Općinskog vijeća Jajce broj: 01-01-6-2126/18 od 20.03.2018.godine, Komisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje 
 
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Skupštine javnih preduzeća kojema je osnivač općina Jajce
 
 JAVNI KONKURS PREUZMITE OVDJE
 

Javni konkurs za davanje javnih površina u zakup

web grbSlužba za privredu Općine Jajce, Komisija za provođenje postupka davanja javnih površina u zakup 10.04.2018.godine objavila ja Konkurs za davanje javnih površina u zakup.

Konkurs možete preuzeti OVDJE

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce

web grbNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor  u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce. Javni konkurs preuzmite OVDJE 
 

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova skupštine javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce

web grbNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH ", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i član 6. Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine javnih preduzeća („Službene novine Općine Jajce“, broj: 2/13), Komisija za izbor  u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje  JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova skupštine javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce. Javni konkurs preuzmite OVDJE 
 

Javni konkurs za imenovanje članova UO JZU "Dom zdravlja" i "Gradska apoteka"

web grbNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jajce i JZU „Gradska apoteka“ Jajce ("Službene novine Općine Jajce", broj: 02/13 ),  Komisija za izbor  u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje  JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce. Javni poziv preuzmite OVDJE

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi