Općina Jajce

Objavljene Preliminarne liste za dodjelu stipendija u 2013/2014. godini

Općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je preliminarnu Listu za dodjelu stipendija Općine Jajce u 2013/2014. godini. Na Javni poziv pristiglo je ukupno 245 prijava.

 

 

Nakon što je utvrdila blagovremenost prijava Komisija je pristupila otvaranju pristiglih prijava pri čemu je utvrđeno da 207 prijava ispunjavaju sve uslove Javnog oglasa dok je za 38 prijava Komisija utvrdila da ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa.

 

U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce broj:01-01-6-7802/13 od 24.10.2013. godine, te Odlukom o broju, visini i raspodjeli stipendija Općine Jajce za akademsku 2013/2014. godinu Komisija je izvršila bodovanje prijava te sastavila Preliminarnu listu za prvu godinu studija te preliminarnu listu za ostale godine studija. Pored navedenih Komisija je sastavila i Preliminarnu listu studenata koji ne ispunjavaju uslove oglasa.

 

Komisija je dana 25.04.2014. godine objavila Preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Jajce od kada počinje teći rok za prigovor na preliminarnu listu.

 

Na preliminarnu listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči Općine Jajce. Po isteku roka za prigovor Komisija će sačiniti konačnu listu i istu javno objaviti.

Preliminarnu listu možete pogledati u odjeljku Dokumenti – Stipendije za školsku 2013/2014. godinu ili na http://www.opcina-jajce.ba/index.php/dokumenti/cat_view/47-stipendije-za-kolsku-20132014-godinu.html

 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Arhiva vijesti Objavljene Preliminarne liste za dodjelu stipendija u 2013/2014. godini