Općina Jajce

Javna rasprava "Izgradnja mini HE Lučina"

jajcejutros1Jajce, 24.11.2014. godine; Dana 27.11.2014. godine, četvrtak, u Velikoj sali Općine Jajce održat će se Javna rasprava na temu: „Izgradnja male hidroelektrane na rijeci Lučini“ odnosno radi se o korištenju voda rijeke Lučina za proizvodnju električne energije izgradnjom male hidroelektrane (MHE) snage 390 kw. Lokacija objekata koji bi se radili je uzvodno od ušća pritoka Krševac približno kod naselja Karići. Početak Javne rasprave je u 11:00 sati.

 

 

Privredno društvo ENERGI-EUROPA d.o.o., Splitska bb, Prozor-Rama, kao investitor je ovom organu podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesija na korištenje voda rijeke Lučine za proivodnju električne nergije izgradnjom male hidroelektrane snage 390 kw.

 

U cilju obezbjeđivanja uslova i mogućnosti učešća građana u javnoj raspravi, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju prethodne saglasnosti.

 

Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 20.11.2014.godine do 04.12.2014.godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice Službi privrede/gospodarstva Općine Jajce sa naznakom “JAVNA RASPRAVA – MALA HIDROELEKTRANA LUČINA“. Javni uvid u dokumenta svi zainteresovani mogu izvršiti u Općini Jajce, kancelarija broj 54.

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Arhiva vijesti Javna rasprava "Izgradnja mini HE Lučina"