Općina Jajce

Vijesti

Volonteri u Općini Jajce

volonterijajce1Općina Jajce u mjesec maj ušla je sa 20 novih volontera koji će u narednih dvanaest mjeseci u općinskim službama, javnim preduzećima i ustanovama sticati pripravnički staž. U posljednjih pet godine Općina Jajce je, u okviru projekata zapošljavanja volontera, uposlila gotovo 70 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom, višom školskom spremom i lica koja su završila studij po bolonjskom programu.

Riječ je o nezaposlenim mladim ljudima sa visokom i višom stručnom spremom koji su se nalazili na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Ugovore o radu sa volonterima potpisao je Načelnik Općine Jajce Edin Hozan zaželjevši im uspješan rad u Općini Jajce.

 Volonteri će biti raspoređeni po općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima u zavisnosti od profesije, a projekat finansira Općina Jajce. Po završetku volonterskog rada, koji traje godinu dana, svi uposleni po ovom osnovu stiču pravo polaganja ispita općeg znanja, odnosno državnog ispita, što otvara mogućnost prijavljivanja na konkurse sa jednogodišnjim radnim iskustvom.

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Volonteri u Općini Jajce