Vijesti

Potpisani ugovori sa volonterima

volonteri16Načelnik Općine Jajce Edin Hozan potpisao je ugovore o radu sa volonterima koji će u narednih dvanaest mjeseci u općinskim službama, javnim preduzećima i ustanovama sticati pripravnički staž. U posljednjih šest godine Općina Jajce je, u okviru projekata zapošljavanja volontera, uposlila gotovo 90 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom, višom školskom spremom i lica koja su završila studij po bolonjskom programu.

Riječ je o nezaposlenim mladim ljudima sa visokom i višom stručnom spremom koji su se nalazili na evidenciji Biroa za zapošljavanje.  Volonteri će biti raspoređeni po općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima u zavisnosti od profesije, a projekat finansira Općina Jajce. Po završetku volonterskog rada, koji traje godinu dana, svi uposleni po ovom osnovu stiču pravo polaganja ispita općeg znanja, odnosno državnog ispita, što otvara mogućnost prijavljivanja na konkurse sa jednogodišnjim radnim iskustvom.