Općina Jajce

Vijesti

Upozorenje za građane kod eventualnog paljenja vatre

pozariTokom proteklih godina, u proljetnim mjesecima, registrovano je povećanje broja požara na otvorenom.
 
Najveći broj ovih požara prouzrokovan je nesavjesnim paljenjem vatre pri spaljivanju korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru. Ovakvo paljenje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim vodovima i ne smije ugroziti odvijanje saobraćaja stvaranjem dimnih zavjesa.
 
U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, prema članu 27.tačka 6. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl. Novine SBK/KSB, br:15/12) zabranjena je upotreba otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog toga moglo doći do požara. 
 
Prema članu 21. Zakona o šumama („Sl. Novine SBK/KSB, br:05/14) nije dopušteno paljenje otvorene vatre u šumi i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume. Za ovaj prekršaj predviđene su novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
 
Upozoravamo građane na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje kod eventualnog paljenja vatre i to:
 
1. Prilikom čišćenja parcela prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično
prisustvo dok otpad ne izgori.
 
2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.
 
3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom ili zatrpati zemljom.
 
4. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.
 
5. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata,
benzinskih pumpi i minskih polja.
 
6. Spaljivanje nikako ne smiju raditi starije i teže pokretne osobe same.
 
NE ZABORAVITE:
 
Udisanje i malih količina dima značajno smanjuje motoričke sposobnosti i može biti pogubno!
 
Također, još jednom podsjećamo građane da ukoliko svojim radnjama i nepažnjom izazovu šumski požar, počinili su krivično djelo „Izazivanje šumskog požara” iz člana 317. Krivičnog zakona FBiH, gdje je u stavu 1. navedenog člana predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina za izvršitelja ovog krivičnog djela, ukoliko je uslijed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara. U stavu 3. istog člana, određeno je da će se počinitelj navedenog krivičnog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehata. 
 
Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. 
 
Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti teritorijalnu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 123 ili kantonalni Operativni centar Civilne zaštite pozivom na broj 121.
 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Upozorenje za građane kod eventualnog paljenja vatre