Općina Jajce

Vijesti

Usvojen Budžet/Proračun Općine Jajce za 2018. godinu u iznosu od 11.345.200,00 KM

za webPosljednjeg dana mjeseca januara, na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce, usvojen je Budžet Općine Jajce za 2018. godinu u iznosu od 11.345.200,00 KM. Vijećnici su na ovom zasjedanju donijeli i Odluku o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2018. godinu.

Vijeće je na svom posljednjem zasjedanju razmatralo i druga pitanja iz djelokruga svoga rada. Tako je na Dnevnom redu, između 24 tačke, bila i prezentacija turističke rasvjete Tvrđave.
 
Općinsko vijeće Jajce je, na svom 4. zasjedanju, u cilju  podrške privrednom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta i održavanjem postojećih, usvojilo  Odluku o kreditnoj liniji i visini sredstava za sufinansiranje kamata iz sredstava Budžeta Općine Jajce. Podsjećamo da je Općina Jajce u 2015. i 2016. godini kroz ovaj projekat podrške privrede s ciljem njenog razvoja, stvaranja novih radnih mjesta, održavanja postojećeg broja zaposlenih i zapošljavanje novih radnika sufinansirala kamate na ukupan iznos kredita od milion KM. Petnaest korisnika kredita, koje je po Javnom pozivu odabrala banka, uposlili su novih 30 radnika i zadržali postojeće, ali i uložili u nabavku osnovnih sredstava. Kako se ovakav način ulaganja u poticaj zapošljavanju pokazao vrlo uspješnim Vijeće je prepoznalo efeke istog i dalo zeleno svjetlo na Odluku o kreditnoj liniji i visini sredstava za sufinansiranje kamata. 
 
Općinsko vijeće Jajce na svom 4. redovnom zasjedanju usvojilo je Program rada Općinskog načelnika za 2018 godinu i Program rada Općinakog vijeća Jajce za 2018. godinu.
 
Usvojene su i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema odvodnje i tretmana otpadnih voda u naselju Smionica, općina Jajce, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema odvodnje i tretmana otpadnih voda u naseljima Gornja Lupnica i Karići, općina Jajce i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema odvodnje i tretmana otpadnih voda u naseljima Lučina i Bulići, općina Jajce prema kojima se, u tu svrhu, može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijela nekretnina radi izgradnje prečistača Smionica, Karići i Bulići. 
 
Općinsko vijeće Jajce na svojoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, donijelo je i Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina i tržišne vrijednosti naslijeđene li na dar primljene imovine, te Rješenje o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Jajce II.
 
U povodu obilježavanja  22. februara Dana općine Jajce, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada. 
 
Također, na svom 4. zasjedanju vijećnici su dali saglasnost na Statut i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  JU „Sport i rekreacija“ Jajce. Saglasnost Vijeća dobio je i Pravilnik o radu JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ Jajce, a Vijeće je imenovalo i Komisiju za raspodjelu sredstava Grant – Program za projekte braniteljskih populacija, te Komisiju za raspodjelu sredstava Grant za sport za 2018. godinu. 
 
Zaključkom Općinskog vijeća Jajce zadužena je Komisija za izbor u regularna tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje sedam članova Skupštine JP RTV Jajce i javnog oglasa za upražnjene pozicije predsjednika i članova UO JU „Sport i rekreacija“ Jajce.
 
Zeleno svjetlo Općinskog vijeća Jajce dobio je i Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje u 2018. godini  (ZKP) koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce, a Vijeće je dalo i saglasnost na imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić Bare“ Jajce.
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Usvojen Budžet/Proračun Općine Jajce za 2018. godinu u iznosu od 11.345.200,00 KM