Općina Jajce

Vijesti

Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas

watsanPotpisivanjem Ugovora između Općine Jajce i preduzeća HERING d.d. i Općine Jajce i preduzeća „Mukić – Komerc“ d.o.o. Jajce počinju radovi na izgradnji sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas.

Dio je ovo Projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u F BiH – WATSAN F BiH“.  Svrha ovog  projekta je da se finansiranjem iz kreditnih sredstava EIB-a i vlastitim učešćem općine, osigura implementacija mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatna vodoopskrba, odvodnja, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji općine Jajce. 
 
Radove na izgradnji podsistema Bistrica i Kuprešani, Smionica, Vukičevci, LOT 1, u ukupnoj vrijednosti od 1.960.121,63 KM izvodit će, prema potpisanom Ugovoru, Grupa ponuđača: HERING  d.d. Široki Brijeg i BH4 d.o.o. Jajce. 
 
Isti izvođači, u okviru ovog projekta, radiće i na izgradnji podsistema Bulići i Lučina, Bare, LOT 3, a ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.555.865,24 KM.
 
Preduzeće „MUKIĆ-KOMERC“ d.o.o. Jajce, prema potpisanom Ugovoru za izvođenje radova „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas“ – LOT 2, u vrijednosti od 2.217.316,61 KM radiće na izgradnji podsistema Donji Podlipci i Doribaba, Gornja Lupnica i Karići
 
Nadzor nad izvođenjem radova, prema Ugovoru o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći, vršiće kompanija Louis Berger (Francuska) u konzorciju sa kompanijom ILF Beretende Ing ZT GmbH (Austrija). 
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas