Općina Jajce

Zakazana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

web grbZa četvrtak, 27.4.2023. godine, zakazana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 12:00 sati. 
 
Za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce predložen je sljedeći DNEVNI RED
 
1.Usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce
2.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o budžetu Općine Jajce za 2023. godinu
3.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju budžeta Općine Jajce za 2023. godinu
4.Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni metra kvadratnog korisne stambene površine u 2022. godini
5.Prijedlog Odluke o gašenju identifikacionih brojeva službi registriranih pri Općini Jajce
6.Prjedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir 2023-2025. godine i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2023-2025. godine
7.Prijedlog Zaključka o prihvatanju Plana zauzimanja javnih površina Općine Jajce za 2023. godinu.
8.Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu
9.Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika za 2023. godinu
10.Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Podmilačje broj: 01-01-6-10301/22 od 29.12.2022. godine
11.Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu predmetne vrijednosti nekretnina i tržišne vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine broj: 01-01- 6-2715/22 od 04.04.2022. godine
12.Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Jajce II broj: 01-01-6-733/18 od 31.01.2018. godine
13.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan djelovanja u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama u Općini Jajce
14.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut JZU „Dom zdravlja“ Jajce broj: 01-21/23 od 03.04.2023. godine
15.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila (Statut) JU „Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a“ Jajce broj: 193/2022 od 15.11.2022. godine
16.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU „Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a“ Jajce broj: 192/2022 od 15.11.2022. godine
17.Prijedlog Zaključka kojim se zauzima stav po pitanju negativnog djelovanja geološkog istraživanja i eksploatacije metala na području Općine Jezero na vodu i vodotok rijeke Plive
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Zakazana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce