Općina Jajce

folder Lokalni putevi

Documents

pdf Izgradnja dijela puta Dnolučki prsten Popular

By 155 downloads

Download (pdf, 1.55 MB)

2. Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača.pdf

pdf Izgradnja puta Peratovci – Pšenik i puta Bungurovina

By 41 download

Download (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja puta Peratovci-Pšenik i Bungurovina.pdf

pdf Izrada betonskog propusta na dionici Hrastovi Kruščica Popular

By 105 downloads

Download (pdf, 1.69 MB)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izrada betonskog propusta na dionici Hrastovi-Kruščica.pdf

pdf Izrada elaborata smirivanja saobraćaja u blizini osnovnih škola i vrtića

By 51 download

Download (pdf, 444 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izrada elaborata smirivanja saobraćaja u blizini osnovnih škola i vrtića.pdf

pdf Izrada saobraćajnog projekta dijela lokalnih cesta

By 46 downloads

Download (pdf, 444 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Izrada saobraćajnog projekta dijela lokalnih cesta.pdf

pdf Nadzor nad Ugovorom o rekonstrukciji lokalne ceste Hrastovi Kruščica

By 41 download

Download (pdf, 442 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nadzor nad Ugovorom o rekonstrukciji lokalne ceste Hrastovi-Kruščica.pdf

pdf Nadzor nad ugovorom o rekonstrukciji lokalnih cesta

By 76 downloads

Download (pdf, 315 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Nadzor nad ugovorom o rekonstrukciji lokalnih cesta.pdf

pdf Nadzor Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva u 2018. godini

By 33 downloads

Download (pdf, 297 KB)

odluka-Nadzor - Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva.pdf

pdf Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - put Bungurovine Popular

By 165 downloads

Download (pdf, 416 KB)

Odluka o odabiru Bungurovina.pdf

pdf Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka Popular

By 172 downloads

Download (pdf, 2.06 MB)

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka.pdf

pdf Odluka Sanacija porušenog nekategorisanog puta do stambenih objekata u naselju Kruščica

By 23 downloads

Download (pdf, 298 KB)

Odluka-Sanacija porušenog nekategorisanog puta do stambenih objekata u naselju Kruščica.pdf

pdf Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Popular

By 157 downloads

Download (pdf, 1.53 MB)

Odluka o izboru ponuđača - održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva.pdf

pdf Postavljanje zaštitne odbojne ograde u ul Plivskih jezera

By 34 downloads

Download (pdf, 289 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Postavljanje zaštitne odbojne ograde u ul. Plivskih jezera.pdf

pdf Rekonstrukcija dionice na lokalnom putu Peratovci- Pšenik

By 15 downloads

Download (pdf, 823 KB)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rekonstrukcija dionice na lokalnom putu Peratovci - Pšenik.pdf

pdf Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva

By 31 download

Download (pdf, 504 KB)

Odluka o izboru drugorangiranog-Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva.pdf

pdf Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva u 2018. godini

By 28 downloads

Download (pdf, 717 KB)

Odluka-Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva ba području općine Jajce.pdf

pdf Rekonstrukcija lokalnih cesta Popular

By 185 downloads

Download (pdf, 1.13 MB)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rekonstrukcija lokalnih cesta.pdf

pdf Rekonstrukcija lokalnih cesta

By 79 downloads

Download (pdf, 597 KB)

Odluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija lokalnih cesta.pdf

pdf Revizija saobraćajnog projekta dijela lokalnih puteva na području općine Jajce

By 7 downloads

Download (pdf, 283 KB)

Odluka - Revizija saobraćajnog projekta dijela lokalnih puteva na području općine Jajce.pdf

pdf Sanacija i rekonstrukcija gradske ulice i lokalni putevi u 2016 - NADZOR Popular

By 150 downloads

Download (pdf, 455 KB)

odluka o odabiru nadzor putevi.pdf

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Javne nabavke Lokalni putevi