Općina Jajce

Pravna pomoć

Pružanjem besplatne pravne pomoći doprinosi se jačanju ustavnosti, zakonitosti, te ekonomičnijem ostvarivanju prava i interesa građana, prvenstveno iz djelokruga općinskih službi.

Besplatna pravna pomoć obuhvata:

- davanje pravnih savjeta;
- uručivanje gotovih obrazaca prigovora, žalbi, zahtjeva i sl.
- pomoć kod sastavljanja isprava;
- pomoć pri sastavljanju predstavki i prijedloga nadležnim organima;
- vršenje drugih poslova pravne pomoći.

Pravna pomoć pruža se prvenstveno:

građanima Općine Jajce u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, iz nadležnosti službi za upravu i ostalih općinskih službi Općine Jajce;

invalidima, borcima, šehidskim i porodicama palih boraca, žrtvama rata, a u ostvarivanju njihovih prava po tim osnovama;

licima u stanju socijalne potrebe, u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava po tom osnovu.

 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Pravna pomoć