Općina Jajce

klikovdje

Detalji zahtjeva
Broj zahtjeva
Z000000015
Naslov
Izgradnja hotela
Zahtjev

Poštovana gospodo, interesuje me procedura koja postoji za gradnju hotela na Plivskom jezeru. Voleo bih da znam po kom redu i koja dokumenta treba da spremim da bi počeo gradnju hotela na lokaciji Plivskog jezera ?

Datum zahtjeva
ponedjeljak, 11 Maj 2020
Tip zahtjeva
Čišćenje ulica i javnih površina

Status zahtjeva
Status
Završen
Rješenje zahtjeva
Odgovor

Poštovani,

obzirom da u Vašem mailu nije navedena tačna lokacija, odnosno broj čestice, informišemo Vas o slijedećem:

Kulturni krajolik-Plivska jezera sa kompleksom mlinovi na Plivi kod Jajca proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik obuhvata Veliko i Malo Plivsko jezero uključujući pojas širine 50m od obala i kompleks mlinovi na Plivi, te je u skladu sa navedenim nadležno Federalno ministarstvo za izdavanje potrebnih odobrenja za gradnju (informacije možete dobiti na web stranici Federalnog minstarstva prostornog uređenje ili kontakt telefon: +387 33 726 500; tel fax: +387 33 652 743; E-mail: info@fmpu.gov.ba).

Ukoliko se utvrdi da lokacija nije u obuhvatu nacionalnog spomenika, te da je za izdavanje dozvola nadležan ovaj organ, uz zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti (zahtjev se može preuzeti na protokolu Općine ili prostorijama Službe graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih katastarskih i imovinsko-pravnih poslova) osnovna dokumentacija koju je potrebno priložiti:

- kopija katastarskog plana sa brojevima parcela ili podacima o postojećoj građevini

- izvod iz Posjedovnog lista

- idejni projeat izrađen i ovjeren od ovlaštenog projektanta

- zk izvadak

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Servis 48h Issue Z000000015