Općina Jajce

JAVNI POZIV za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

dijaspora logoMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je  JAVNI POZIV za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu.
 
Cilj dodjele grant sredstava je podrška nevladinim organizacijama i udruženjima u njihovim aktivnostima prema iseljeništvu.
 
Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture i maternjeg jezika, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti, u iznosu od 10.000,00 KM i osigurana su u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.
 
Tekst JAVNOG POZIVA i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE
 

"Servis 48h" - nova elektonska usluga Općine Jajce

servis48hU cilju unapređenja usluga prema građanima općine Jajce, posebno građanima Jajca koji žive u dijaspori, te efikasnijeg rješavanja zahtjeva građana, Općina Jajce je, nakon uvođenja usluge E-matičar, uspostavila i uslugu „Servis 48h“ koji za cilj ima da se podnosiocu zahtjeva, u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva, daje odgovor o rješavanju ili statusu problema, koristeći moderne i funkcionalne metode i resurse. 
 
Uspostavljanje „Servisa 48h“ je rezultat zajedničkog rada na poboljšanju saradnje i komunikacije sa dijasporom putem projekta Dijaspora za razvoj, koji je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Opširnije...

Kako učiniti održivim migracije u Bosni i Hercegovini?

dijaspora migracijeU okviru projekta "Kako učiniti održivim migracije u Bosni i Hercegovini?" koji podržava Fondacija Friedrich Ebert Stifftung, ured u Sarajevu, provodi se anketa - istraživanje stavova dijaspore iz Bosne i Hercegovine i stanovništva u Bosni i Hercegovini o migracijama. 
 
Namjera projekta je jačanje veza države Bosne i Hercegovine sa dijasporom, kao i davanje prijedloga mjera za unapređenje kvaliteta života rezidentnih i nerezidentnih državljana Bosne i Hercegovine. 

Opširnije...

Održana Prva regionalna zimska škola na temu "Dijaspora za lokalni razvoj"

zimskaskoladijasporabg1Uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, općina, gradova i kantonalnih vlasti iz Bosne i Hercegovine, među kojima i Općina Jajce, učestvovali su u Prvoj regionalnoj zimskoj školi na temu “Dijaspora za lokalni razvoj” koja se održala u Beogradu od 9-11. decembra 2019. godine. Ova inovativna zimska škola ima za cilj uključivanje stručnjaka i praktičara sa Zapadnog Balkana da uspostave veze, razmjene znanje i nauče iz najboljih praksi učešća dijaspore u lokalnom razvoju. Glavni je cilj proširiti znanje o teorijama i metodologijama za analizu (e)migracija i dijaspore sa Zapadnog Balkana, jugoistočne Europe i svijeta u cjelini.

Opširnije...

#DijasporazaRazvoj: Nakon usluge E-matičar Općina Jajce uskoro pokreće i Servis 48h za interaktivnu komunikaciju s dijasporom

D4D2 copyOpćina Jajce je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore.

Opširnije...

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Dijaspora