Općina Jajce

Javni konkurs Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta - Jačanje konkurentnosti 2021.

fmronatjecajFederalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je ЈАVNI KONKURS za odabir korisnika grant sredstava „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP)“ za 2021. godinu. 
 
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticaju razvoja male privrede Federacije BiH i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište području Federacije.
 
ЈАVNI KONKURS možete preuzeti OVDJE ili na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.  
 

Javni konkurs za davanje u zakup kućica na platou iznad Vodopada i prostoru kod Mlinčića

izlozbene kucice1Općina Jajce raspisuje JAVNI KONKURS za davanje kućica u zakup na sljedećim lokacijama:
 
- 12 kućica smještenih u Ulici II zasjedanja AVNOJ-a, pojedinačne površine kućice 6,00 m²;
 
- 2 kućice smještene u ulici Plivskih jezera (kod Mlinčića), pojedinačne površine 6,00 m²;
 
JAVNI KONKURS preuzmite OVDJE

Javni konkurs za imenovanje članova Skupštine JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce

web grbKomisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce objavljuje 
JAVNI KONKURS 
za izbor i imenovanje članova Skupštine javnog preduzeća kojem je osnivač općina Jajce, i to:
1. JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce ............ 7 članova Skupštine
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma posljednje objave konkursa u "Službenim novinama F BiH", odnosno dnevnim novinama. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnu Općine Jajce ili preporučeno poštom na adresu:
 
Općina Jajce, Nikole Šopa b.b., Jajce
Komisija za izbor u regulirana tijela općine Jajce uz naznaku
 
Prijava na javni konkurs za člana Skupštine JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Jajce – ne otvarati
 
Integralni tekst Javnog konkursa možete preuzmite OVDJE

Javni konkurs za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

web grbOpćine Jajce objavljuje  JAVNI KONKURS za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska. Konkurs za davanje javnih površina u zakup odnosi se na zakup i postavljanje kioska na sljedećim lokacijama:
 
1.Ulica Trg Jajačkih branitelja za kiosk br. 4 površina 18,00 m².
 
2.Ulica II. zasjedanja AVNOJ-a kiosk br. 9 površina 20,00 m².
 
JAVNI KONKURS za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska preuzmite OVDJE

Konkurs/Natječaj o provođenju licitacije radi prodaje starih svjetiljki javne rasvjete

web grbOpćina Jajce raspisuje licitaciju radi prodaje starih svjetiljki javne rasvjete. Konkurs/Natječaj preuzmite OVDJE

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi