Općina Jajce

JZU "Dom zdravlja" Jajce objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos

JajceNa osnovu člana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja“ Jajce ( broj: 01-26/19 od 14.02.2019. godine), te na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Jajce (broj: 01-41/19 od 22.03.2019. godine), Direktor raspisuje
 
J A V N I  O G L A S
za prijem u radni odnos
 
1. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
2. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i rad na terenu u područnim ambulantama, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana
 
Javni oglas preuzmite ovdje: JAVNI OGLAS - DOM ZDRAVLJA JAJCE
 

Javni oglas za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce u 2018. godini

web grbNa osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05), člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu volontera broj:01-01-6-3095/18 od 24.04.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje
 
J A V N I   O G L A S
za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce
 
Kompletan oglas možete preuzeti OVDJE
 
OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE

Javni oglas za prijem namještenika

web grbNa temelju članka 20. i  23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:
 
 
J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos 
u Općinu Jajce
 
JAVNI OGLAS preuzmite OVDJE
 

Javni oglas za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce

web grbNa osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05), člana 34. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj:26/16) i člana 3. Odluke o angažmanu volontera broj:01-01-6-4486/17 od 25.07.2017. godine, Općinski načelnik objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce

 

Kompletan oglas možete preuzeti OVDJE

Javni oglas

JajceOpćinski javni pravobranilac raspisuje JAVNI OGLAS o popuni radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme – do povratka namještenice s porodiljnog odsustva u Općinskom javnom pravobranilaštvu Jajce  -  Viši referent – upisničar u Općinskom javnom pravobranilaštvu Jajce – 1 izvršilac. Javni oglas preuzmite OVDJE
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Oglasi