Općina Jajce

Oglas o dopunskom premjeru na području katastarske općine Divičani

web grbU skladu sa članom 38. Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SR BiH“, br. 22/84), člana 23. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja, a u svrhu dopunske izmjere i priprema za izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid, Općina Jajce objavljuje:
 
O G L A S
O DOPUNSKOM PREMJERU
NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE DIVIČANI
(Čl. 69-72 ZUP)
 
Planirano vrijeme dopunskog premjera je između 20. februara 2022. i 10. marta 2022. godine, te je neophodno sve međe označiti i obilježiti najkasnije do 12. februara 2022. godine
 
Katastarski podaci na području općine Divičani uspostavljeni su 1953. godine, bez grafičkog prikaza parcela, te kao takvi su zastarjeli i ne prikazuju stvarno stanje na terenu. Tokom proteklih desetljeća nastale su mnoge promjene – izgrađena nova naselja i saobraćajnice. Parcele su mijenjale oblike i vlasnike, a mnoge od ovih promjena nikada nisu evidentirane u katastru.
 
Kako bi se evidentiralo stvarno stanje na terenu, potrebno je snimiti sve puteve, te upisati posjednike na parcelama koji su u bazi podataka upisani kao nepoznati korisnici. Završetkom geodetsko katastarskih poslova na izradi budućeg katastra, ažurne, tačne i pouzdane baze podataka katastra, dobit će se novi katastarski operat koji će odražavati stvarno stanje na terenu i aktuelno stanje imovinsko – pravnih odnosa u katastru.
 
Vlasnici nekretnina na području na kojem se provodi postupak dopunskog premjera imati će najviše koristi od obnovljene evidencije, te bi se trebali maksimalno angažovati u postupku obilježavanja katastarskih parcela, odnosno nekretnina čiji su vlasnici.
 
Obilježavanje nekretnina porebno je izvršiti 8 dana prije navedenog datuma početka dopunskog snimanja. Za obilježavanje parcela mogu se koristiti betonske oznake, željazne oznake i sl.
 
Sve dodatne informacije, građani koji imaju nekretnine na području katastarske općine Divičani, mogu dobiti na kontakt telefon 060/3444-722.
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Oglasi Oglas o dopunskom premjeru na području katastarske općine Divičani