Općina Jajce

Javni oglas za prijem osoba sa VSS i VŠS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce za 2024. godinu

web grbOpćina Jajce objavljuje JAVNI OGLAS za prijem osoba sa VSS i VŠS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce.
 
Predmet Javnog oglasa je prijem 24 (dvadesetčetiri) osobe s visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  i višom stručnom spremom bez radnog iskustva. Javni oglas i Obrazac prijave preuzmite klikom ispod teksta.
 
 
 
Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa na Oglasnoj ploči Općine Jajce (objavljeno 13.5.2024. godine).

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Oglasi Javni oglas za prijem osoba sa VSS i VŠS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce za 2024. godinu