Općina Jajce

Općina Jajce i Romski informativni centar Kali Sara potpisali Memorandum o razumjevanju i saradnji

1 romi2Načelnik Općine Jajce Edin Hozan i izvršna direktorica Kali Sara – Romski informativni centar iz Sarajeva Sanela Bešić, potpisali su minule sedmice Memorandum o razumijevanju i saradnji. Riječ je o implementaciji projekta „Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama“. Projekat se provodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.  
 
Cilj projekta je poboljšana identifikacija potencijalnih žrtava trgovine ljudima iz reda romske populacije i omogućeno postupanje u skladu sa referalnim mehanizmima za suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz: jačanje kapaciteta predstavnika romskih NVO za efikasniji rad na suzbijanju trgovine ljudima i uključivanje predstavnika romskih NVO/medijatora/ i članova romske zajednice u rad lokalnih timova za realizaciju Protokola za suzbijanje prosjačenja i drugih oblika trgovine ljudima, Mobilnim identifikacijskim timovima (MiT) i drugim referalnim mehanizmima u BiH.
 
Osnovni cilj potpisivanja Memoranduma je zajednička borba protiv trgovine ljudima, što je jedan od gorućih problema u cijeloj BiH. Najbolji put za to je jačanje romske zajednice, njihovih kapaciteta, te preduzimanje preventivnih aktivnosti, istakla je Sanela Bešić izvršna direktorica Kali Sara.
 
Na području Jajca aktivno je Udruženje Roma Jajce, a Općina kroz različite projekte podržava aktivnosti romske populacije bilo da se radi o podršci učenicima, ulaganju u infrastrukturu i rješavanje stambenog zbrinjavanja. Kroz ranije projekte na području Jajca djelovao je i medijator za romsku populaciju, a ovim projektom planirana je ponovna uspostava medijatora. 
 
Potpisivanju Memoranduma o razumjevanju prisustvovali su i Dervo Sejdić višegodišnji predsjednik Saveza Roma u BiH, predsjednik Romskog informativnog centra Kali Sara i Član Vijeća nacionalnih manjina F BiH, te Mehmed Mašić predsjednik Udruženja Roma Jajce.
 
U Jajcu su, u mjesecu maju, Memorandume o razumjevanju i saradnji potpisali i Centar za socijalni rad Jajce i Osnovna škola „Jajce“ Kruščica.
 
Projekat realizuje udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa udrženjima „Klub mladih Roma” iz Tuzle i „Romska djevojka – Romani ćej” iz Prnjavora.
 
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Općina Jajce i Romski informativni centar Kali Sara potpisali Memorandum o razumjevanju i saradnji