Općina Jajce

Za četvrtak, 21.3.2024. godine zakazana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

web grbZa četvrtak, 21.3.2024. godine, zakazana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 9:00 sati. 
 
Za 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce predložen je sljedeći
DNEVNI RED:
 
1.Usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice,
2.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce,
3.Prijedlog Odluke o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2024. godinu,
4.Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2024. godinu,
5.Prijedlog Programa usluge zajedničke komunalne potrošnje u 2024. godini koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“,
6.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan održavanja, zaštite, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih cesta Općine Jajce za 2024. godinu,
7.Prijedlog Operativnog budžetskog/proračunskog kalendara za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2025. godinu i dokumenata okvirnog Budžeta/Proračuna za period 2025-2027. godina,
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijativa za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Centar II – Jajce,
9.Prijedlog Zaključka za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „Volijak“ u Jajcu,
10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalnog puta Barevo-Mlinarice-Vlasinje,
11.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta na k.č. 1673/13 K.O. Jajce I upisane PI 1786 u vlasništvu Općine Jajce – za postavljanje reciklomata,
12.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za pristupanje „Sporazum gradonačelnika-Europa“, Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Europu,
13.Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju broj:03-475-364-122 od 27.06.1980. godine,
14.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobraniteljstva/pravobranilaštva Jajce broj:Jp-37/23 od 23.11.2023. godine,
15.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama u organima uprave Općine Jajce,
16.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava Grant za sport za 2024. godinu.
 
 

 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Za četvrtak, 21.3.2024. godine zakazana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce