Općina Jajce

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

20 OVMinule sedmice održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. O 16 tačaka Dnevnog reda izjašnjavala su se 22 prisutna vijećnika. Sve predložene tačke dobile su potrebnu većinu. 
 
Jednoglasno su usvojeni Zapisnik sa 18. redovne sjednice OV Jajce, Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce i Zaključak o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika – Evropa za Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu. 
 
Budžet/Proračun Općine Jajce za 2024. godinu iznosi  28.408.660,00 KM. Potvrdili su to vijećnici OV Jajce na svojoj 20. redovnoj sjednici. Sa 15 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana usvojene su Odluka o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2024. godinu i Odluka o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2024. godinu. 
 
Jednoglasno, vijećnici su, nakon što su video linkom predstavnici IPSA Instituta prezentirali izmjene u projektu, usvojili Zaključak o prihvaćanju Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce kao dobar temelj za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce. Izmjene se dijelom odnose na položaj glavnog stadiona planiranog po UEFA standardima i pomoćnog stadiona sa atletskom stazom i teniskim terenima na desnoj strani rijeke Plive i novi sadržaj - hotelski kompleks sa bazenima na lijevoj strani rijeke Plive, te kružni tok koji sada sa mostom preko Plive čini cjelinu SRC „Mračaj“. Zaključkom se zadužuje Služba urbanizma/graditeljstva Općine Jajce da provede javnu raspravu o usvojenom Nacrtu.
 
Uz korekciju nadležnoj službi da u Program uvrsti još dvije gradske ulice, sa 16 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana usvojen je Programa usluge zajedničke komunalne potrošnje u 2024. godini koje se povjeravaju JKP „Čistoća i zelenilo“  ukupne vrijednosti od 588.219,44 KM.
 
Općinsko vijeće je sa 18 glasova za, 1 suzdržanim i 2 protiv donijelo Zaključak o davanju saglasnosti na Plan održavanja, zaštite, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih cesta Općine Jajce za 2024. godinu uz amandmane predlagača. Godišnjim planom i programom održavanja, zaštite, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih lokalnih puteva na području općine Jajce za 2024. godinu planirana sredstva iznose 6.150.000 KM.
 
Većinom glasova usvojen je Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2025. godinu i dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za period 2025-2027. godina.
 
Općinsko vijeće usvojilo je Zaključak o prihvaćanju inicijativa Ivice Jezerčića i Maria i Josipa Deljka  za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Centar II – Jajce i Zaključak za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana „Volijak“ u Jajcu.
 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalnog puta Barevo-Mlinarice-Vlasinje, na osnovu koje se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji nekretnina na ovom lokalitetu. Utvrđivanje javnog interesa opravdano je obzirom da se radi o lokalnom putu od javnog interesa za stanovništvo naselja Barevo i Vlasinje, a izgradnjom istog poboljšat će se komunikacijska veza navedenih naselja.
 
Zeleno svjetlo Vijeća dobila je i Odluka o davanju na korištenje dijela zemljišta na k.č. 1673/13 K.O. Jajce I upisane PI 1786 u vlasništvu Općine Jajce – za postavljanje reciklomata. Usvojenom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje dijela zemljišta u vlasništvu Općine Jajce Uredu za evropske integracije SBK/KSB za potrebe postavljanja reciklomata u svrhu realizacije projekta RECIRCLE.
 
Jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju saglasnosti za pristupanje „Sporazum gradonačelnika-Evropa“, Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu. Zaključkom se daje ovlaštenje Općinskom načelniku da potpiše Sporazum gradonačelnika – Evropa koji će biti postavljen na platformu Povelje Gradonačelnika. Potpisivanje Sporazuma je jedan od važnih koraka u implementaciji SECAP-a.
 
Vijećnici Općinskog vijeća Jajce, na svojoj 20-toj redovnoj sjednici, većinom glasova, donijeli su Zaključak o ispravci greške u Rješenju broj:03-475-364-122 od 27.06.1980. godine, Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobraniteljstva/pravobranilaštva Jajce broj:Jp-37/23 od 23.11.2023. godine i usvojili Odluku o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama u organima uprave Općine Jajce.
 
Sa 18 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana Općinsko vijeće Jajce donijelo je Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava Grant za sport za 2024. godinu. Usvojenim Rješenjem u Komisiju su imenovani: Denis Zjajo, Salih Keljalić, Anto Lukić i Anto Žunić.
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce