Općina Jajce

Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

web grbU četvrtak, 6.6.2024. godine održana je 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Radu sjednice prisustvovala su 23 vijećnika. Prije odlučivanja o 11 tačaka, koliko ih je bilo na Dnevnom redu 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce, vijećnici su podnijeli inicijative i postavili vijećnička pitanja.
 
Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju, korištenju i upravljanju dijela zgrade „Vrtića“ u Ulici Zmaja od Bosne bb Javnoj ustanovi „Dječiji vrtić Bare“ Jajce. Riječ je o objektu površine od 89,20 m2 , a isti je dio starog vrtića koji je bio devastiran. Zbog nedostatka kapaciteta za smještaj predškolske djece u Javnoj ustanovi „Dječiji vrtić Bare“ i potrebe za uređenjem devastiranog prostora starog objekta vrtića, Općina Jajce je pristupila aktivnostima renoviranja dijela objekta koji je prilagođen za smještaj djece predškolskog uzrasta. Uskoro će uslijediti i zvanična primopredaja objekta, ali i najava nastavka radova na uređenju preostalih objekata čime se smanjuje lista čekanja i obuhvaća veći broj predškolske djece.

Jednoglasno je usvojen Plan upotrebe javnih površina na području Općine Jajce, kojim se, između ostalog, definiše javna površina, plan i namjena korištenja javnih površina koje se mogu dati na privremeno korištenje. Predlagač je djelimično prihvatio i amandman Kluba vijećnika HDZ-a Jajce koji se odnosi na uređenje prostora u užem dijelu grada i održavanje manifestacija na tom području. Također, vijećnici su zatražili i veću kontrolu provođenja plana upotrebe javnih površina, vodeći računa da se ne ugrožavaju prilazi javnim institucijama i objektima koji se nalaze u neposrednoj bizini.

Većinom glasova usvojena je Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije prema kojoj visina naknade za članove OIK/OIP Jajce u neizbornom periodu iznosi 300 KM, a u izbornom periodu 1.000 KM.

Vijećnici su na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća donijeli i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Jajce II, broj: 01-01-6-733/18 od 31.01.2018. godine prema kojem se umjesto Mubere Kahrić-Vrebac, dipl.iur. predsjednice komisije, koja je podnijela lični zahtjev za razrješenje, imenuje Robert Jurišić, mag.iur. predsjednik komisije.

Većinom glasova usvojen je Program i kriteriji raspodjele sredstava iz Granta za poljoprivredu u 2024. godini u ukupnom iznosu od 650.000 KM.

Vijeće je usvojilo i Odluke o prodaji putničkog automobila VOLKSWAGEN-PASSAT i teretnog motornog vozila TAM 170 (vatrogasno vozilo). Isti se prodaju zbog dotrajalosti i potrebe za stalna ulaganja, a prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja (licitacije).

Na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce sa 20 glasova ZA usvojene su i: Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana „Volijak“–Jajce i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Centar II–Jajce.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog projekta SRC „Mračaj“ Jajce.

Na Dnevnom redu 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce našla se i Informacija o sanaciji korita rijeke Plive, kao i zaštita prirodne vrijednosti rijeke Plive i realizacija Zaključaka sa 15. sjednice Općinskog vijeća Jajce u vezi geoloških istraživanja firme Lykos Balkan Metals. Vijećnicima se obratila Azra Berbić, aktivistica Fondacije Atelje za društvene promjene (ACT) ukazujući na važnost zaštite prirodnog bogatstva, flore i faune, rijeka i jezera. Takođet, na adresu vijećnika stiglo je i pismo akademika prof.dr. Muriza Spahića koji ukazuje na trenutno stanje u koritu rijeke Plive i predlaže mjere za njihovo otklanjanje. Nakon rasprave, neusvajanja prijedloga zaključaka Kluba vijećnika SDP-a, Vijeće se nije očitovalo o ovom dokumentu.

 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Vijesti Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce